Relacions institucionals

You are currently browsing the archive for the Relacions institucionals category.

ISIA CARD

Hola a tots,
Desprès d’un estiu atípic tornem a preparar una nova temporada amb molt bones noticies…
Acabem de rebre la confirmació oficial de la part de I.S.I.A. , de que al últim congres celebrat a Ushuaia, Argentina, el comitè tècnic de I.S.I.A ha decidit:

 atorgar a Andorra el nivell I.S.I.A CARD

per a tots els nivells II que hagin passat el I.S.I.A Test celebrat al
Aquí teniu part del mail rebut:
 
“I’m sorry you didn’t get any feedback, I thought it was already done.
Anyway, the feedback is positive: Andorra was successful at the inspection and we announced it officially at the DA in Ushuaia, it’ll be in the minutes.
I think the next step for you, is to award your guys who passed everything with the ISIA Card.

         Vittorio

Dr. Vittorio Caffi
Vice President Europe
Technical Commission President”
Aixó es el resultat de la feina (ben) feta durant els últims anys per part de l’A.A.M.E. conjuntament amb l’E.F.P.E.M.
Tots els nivells II que vulguin assolir aquest reconeixement internacional hauran de passar el I.S.I.A. Test. Us mantindrem informats de les dates dels propers.

El segell ISIA segeix vigen per tots els titulats a partir del EFN2B.

Una Gran noticia….
Felicitats a tots !!!
La JUNTA.

    Reunió amb el grup parlamentari de DA.
 
El passat dimarts dia 9 de Octubre, una representació de l’AAME, es va entrevistar amb tres consellers generals del grup parlamentari de DA.
 
El objectiu d’aquesta reunió era de fer una demanda en relació al treball que estan realitza’n  els conselles de DA, en la modificació de la llei del codi de relacions laborals.
 
L’AAME va proposar, que es creí un reglament que reguli els tipus de contractacions, en el sentit  que s’especifiqui , en el moment que una empresa contracta mes de 3 cops consecutivament en el mateix lloc de treball la mateixa persona, en les feines  de temporada, s’obligui a l’empresa a fer el contracte fix discontinu i no el de temporer.
 
Aprofitant avinentesa també varem posar sobre la taula, la necessitat  que la professió de monitor, evolucioni com a la resta d’Europa, per aquest motiu varem demanar que mirin de adaptar la llei que regula la professió de monitor al principat d’Andorra, en l’article 10 , creant un quadern de condicions igual per a tothom.
A mes també varem plantejar la possibilitat de que els monitors Nivell II  del principat poguéssim treballar com a autònoms, tal i com poden fer tots els monitors a la resta d’Europa.